Sản phẩm dinh dưỡng

Home/Thủy sản/Sản phẩm dinh dưỡng
3 04, 2020

SINGLES

2020-04-24T14:27:20+07:00Tháng Tư 3rd, 2020|

Thành phần chính: Ca (CaCl2) (min – max) 250.000 – 300.000mg/kg. Dạng hạt: tạt trực tiếp. Đặc điểm sản phẩm: Thúc đẩy động vật [...]

3 04, 2020

DIVER SITY

2020-04-24T14:29:46+07:00Tháng Tư 3rd, 2020|

Thành phần chính: Ca (CaCO3) (min – max) 35.000-40.000 mg/kg. Mg(MgSO4) (min – max)90.000-130.000mg/kg. Fe (FeSO4) (min – max) 40-60mg/kg. Mn(MnSO4)(min –max) 5-25 mg/kg. [...]

3 04, 2020

EDTA

2020-04-24T14:29:57+07:00Tháng Tư 3rd, 2020|

Thành phần chính:   EDTA >_30%. Đặc điểm sản phẩm: Hiệu quả làm sạch nước mạnh, nâng cao độ trong của nước. Giải độc, [...]

3 04, 2020

GOOD LIVER

2020-04-24T14:30:59+07:00Tháng Tư 3rd, 2020|

Thành phần chính: Coated VitaminC (min) 45.000mg/kg. Bile Acid >20%. Đặc điểm sản phẩm: Tăng cường chức năng miễn dịch Bảo vệ gan động [...]

3 04, 2020

NANO ADE

2020-04-24T14:27:42+07:00Tháng Tư 3rd, 2020|

Thành phần chính: Vitamin A (min) : 2.300.000 UI/lít. Vitamin D3 (min) 500.000 UI/lít. Vitamin E (min) 2.300 UI/lít. Vitamin B1 (min) 1.500 UI/lít. [...]

5 03, 2020

ENZYME

2020-04-24T14:46:04+07:00Tháng Ba 5th, 2020|

Thành phần chính: Phytase (min) 400.000UI/kg Xylanase (min): 1.700.000 UI/kg Amylase (min): 7.500 UI/kg Lipase (min): 700 UI/kg Đặc điểm sản phẩm: Bổ sung [...]