Vi sinh xử lý môi trường

Home/Thủy sản/Vi sinh xử lý môi trường
26 03, 2020

LACTO TWO

2020-04-24T14:31:33+07:00Tháng Ba 26th, 2020|

Thành phần chính: Lactobacillus acidophilus (min): 1,0x106cfu/ml Lactobacillus plantarum (min):    1,0x106cfu/ml Đặc điểm sản phẩm: Thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có [...]

26 03, 2020

WATER QUEEN

2020-04-24T14:31:56+07:00Tháng Ba 26th, 2020|

Thành phần chính: Lactobacillusacidophilus (min) : 1.0x108 cfu/ml Lactobacillus plantarum (min) : 1.0x108 cfu/ml Đặc điểm sản phẩm: Nhanh chóng phân hủy thức ăn [...]

26 03, 2020

BOTTOM CLEAN

2020-04-24T14:29:36+07:00Tháng Ba 26th, 2020|

Thành phần chính: Nitrobacter sp (min): 1.0x106cfu/kg Đặc điểm sản phẩm: Trực tiếp hấp thụ NO2, NH3. Xử lý đáy, tạo môi trường sống [...]

26 03, 2020

BACI TWO

2020-04-24T14:29:16+07:00Tháng Ba 26th, 2020|

Thành phần chính: Bacillus subtilis (min):1,0 x 1012 cfu/kg Bacillus licheniformis(min): 1,0 x 1012 cfu/kg Bacillus coagulans (min): 1,0 x 1011 cfu/kg Đặc điểm sản phẩm: Nhanh [...]

5 03, 2020

BACI ONE

2020-04-24T14:28:57+07:00Tháng Ba 5th, 2020|

Thành phần chính: Lactobacillusacidophilus (min) : 1.0x108 cfu/ml Lactobacillus plantarum (min) : 1.0x108 cfu/ml Đặc điểm sản phẩm: Nhanh chóng phân hủy thức ăn [...]

Load More Posts