THÀNH PHẦN:
Protein (min): 30 (%)
Bacillus spp. (min): 1×106 (CFU/g)
Độ ẩm (max): 40 (%)

CÔNG DỤNG:
– Sản phẩm bổ sung vi sinh có lợi và protein
tốt cho đường ruột tôm. Kích thích bắt mồi.
– Giảm hệ số FCR.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
– Giai đoạn tôm nhỏ dưới 1 tháng tuổi sử dụng
20% so với tổng lượng thức ăn.
– Giai đoạn tôm sau 1 tháng tuổi sử dụng 10%
so với tổng lượng thức ăn.