Công Ty TNHH CP Sinh Học VLAND CHING DAO được thành lập vào năm 2001. Trong quá trình phát triển, chúng tôi luôn tuân thủ sự đổi mới độc lập và duy trì đầu tư nghiên cứu và phát triển kỹ thuật. Năm 2015 đến tháng 06 năm 2018 với vốn đầu tư công ty là 2.64 tỷ, doanh thu từ đầu tư phát triển chiếm tỷ lệ khoảng là 10%. Tính đến tháng 6 năm 2018, với đội ngũ cán bộ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư chuyên ngành, công ty có 19 người tiến sĩ, 177 người thạc sĩ, và công ty có 3 trạm nghiên cứu dành cho chuyên gia và 2 trạm nghiên cứu dành cho tiến sĩ chuyên ngành.Với quy mô và đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và tài sản vô hình là một nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và ổn định của công ty.

Trong những năm gần đây, công ty đã đạt được rất nhiều thành quả từ nghiên cứu phát triển kỹ thuật. Tính đến tháng 06 năm 2018, công ty nhận được 199 bằng sáng chế độc quyền trong nước, 3 bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ, và 9 mục đăng ký tại quốc tế PCT. Với vị trí tiên phong và công nghệ hàng đầu trong ngành, công ty đã tham gia các chuyên mục với chuyên gia quốc tế và tham dự 863 hạn mục ngành kỹ thuật, đặt được 33 dự án cấp quốc gia về chuyên ngành, và tham dự 20 dự án chuyên về chế phẩm Enzyme, thực phẩm chức năng và đặt 41 mục tiêu chuẩn trong ngành, trong đó có 39 mục đã ban hành, và có 2 mục đợi ban hành. Năm 2014 công ty đã nhận giải nhì giải thưởng tiên tiến khoa học và công nghệ quốc gia.

Vào ngày 16 tháng 1 năm 2019, Công ty TNHH Công nghệ sinh học VLAND CHING DAO (viết tắt của chứng khoán: VLAND BIOTECH; mã chứng khoán 603739) đã được niêm yết thành công trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải, đó là một khởi điểm mới, cũng là một khởi đầu của sinh học VLAND. Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục lấy “CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG SINH THÁI” làm mục tiêu của mình, nhằm xây dựng một doanh nghiệp công nghệ sinh học, công nghệ cao đẳng cấp thế giới, và nâng cao thực lực sáng tạo trong công nghệ khóa học, giúp ngành công nghiệp chuyển đổi thành công, công ty sẽ lấy những thành tích ưu tú nhất để đáp lại sự tin tưởng ở khách hàng, cũng như công hiến cho xã hội.