Vi sinh trộn thức ăn

Home/Thủy sản/Vi sinh trộn thức ăn
3 04, 2020

GLU STRONG TWO

2020-04-24T14:57:33+07:00Tháng Tư 3rd, 2020|

Thành phần chính: Clostridium butyicum≥1*109 cfu /ml Đặc điểm sản phẩm: Có thể thay thế kháng sinh để điều trị các bệnh đường ruột. Giải [...]

3 04, 2020

LACTO ONE

2020-04-24T14:49:16+07:00Tháng Tư 3rd, 2020|

Thành phần chính: Lactobacillus acidophilus (min): 1,0 x 107cfu/lít. Lactobacilus plantarum (min) : 1,0 x 108 cfu/lít. Đặc điểm sản phẩm: Có khả năng [...]

1 04, 2020

GLU STRONG ONE

2020-04-24T14:30:21+07:00Tháng Tư 1st, 2020|

Thành phần chính: Clostridium butyicum ≥ 2x109 cfu/g Đặc điểm sản phẩm: Phòng bệnh viêm đường ruột và phân trắng. Giảm bệnh đường ruột. Hỗ [...]

27 03, 2020

GOOD BACI

2020-04-24T14:31:03+07:00Tháng Ba 27th, 2020|

Thành phần chính: Clostridium butyricum >1x 107 cfu/g. Bacillus subtilis: 1,0 X 108cfu/g. Bacillus licheniformis: 1,0 X 108/g. Protease 2000IU/g. Lipase 200IU/g. Đặc điểm [...]