Hoạt động chính của công ty VLAND TP Hồ Chí Minh là nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh Enzyme, chế phẩm vi sinh, dinh dưỡng, xử lý môi trường trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, y tế.

Chăn nuôi

Trồng trọt

Thủy sản

Y tế

Thực phẩm