Thành phần chính:

 • Ca (CaCO3) (min – max) 35.000-40.000 mg/kg.
 • Mg(MgSO4) (min – max)90.000-130.000mg/kg.
 • Fe (FeSO4) (min – max) 40-60mg/kg.
 • Mn(MnSO4)(min –max) 5-25 mg/kg.
 • Si (SiO2 ) (min – max) 7.000 – 9.000mg/kg.

Đặc điểm sản phẩm:

 1. Tan tốt, dễ nâng cao độ kiềm và độ cứng.
 2. Thúc đẩy tôm lột vỏ, cứng vỏ và tảo có lợi phát triển
 3. Phòng sụp tảo và lão hóa nước.
 4. Tạt trực tiếp.

Liều lượng và cách dùng:

Sử dụng khi trời nắng, pha loãng với nước sau đó tạt đều xuống ao

  1. Trước và sau khi thả giống : 1kg/2000m3 nước , có hiệu quả nhanh chóng nuôi tảo và giữ lâu dài.
  2. Gây màu nước giai đoạn giữa hoặc cuối vụ nuôi : 1kg/2000-3000m3, có thể giảm NH3, NO2, ức chế sự sinh sôi nảy nở của các loại tảo có hại như tảo lam, tảo mắt, đạt đến mục đích nước lưu thông tốt và đạt tiêu chuẩn.
  3. Nước bị lão hóa hoặc sau sụp tảo : 1kg/ 1000m3, có thể nhanh chóng khôi phục chất lượng nước kém.
  4. Trước và sau khi lột vỏ: tạt nước 1kg/1000m3.
  5. Phòng bệnh cong thân đục cơ.

Kết quả sau khi sử dụng: