Thành phần chính:

  • Clostridium butyricum >1x 107 cfu/g.
  • Bacillus subtilis: 1,0 X 108cfu/g.
  • Bacillus licheniformis: 1,0 X 108/g.
  • Protease 2000IU/g.
  • Lipase 200IU/g.

Đặc điểm sản phẩm:

  • Bacillus dạng trộn cho ăn, chủ yếu hỗ trợ cho gan và viêm ruột, ức chế sinh trưởng của  khuẩn Vibrio, phòng chống nhiễm virut, thúc đẩy bắt mồi và tăng tốc độ tăng trưởng.

Liều lượng và cách dùng:

  • Pha loãng với nước và trộn đều với thức ăn.Sử dụng trong suốt 4 ngày liên tục, sau đó ngưng 4 ngày, cứ 8 ngày một liệu trình.
  • Dựa theo lượng thức ăn tăng liều lượng 0.3%~0.5% (thêm 60g đến 100g/20kg thức ăn).

Kết quả sau khi sử dụng: