Thành phần chính:

  • Lactobacillus acidophilus (min): 1,0 x 107cfu/lít.
  • Lactobacilus plantarum (min) : 1,0 x 108 cfu/lít.

Đặc điểm sản phẩm:

  1. Có khả năng tạo ra axit lactic, giảm tỷ lệ FCR
  2. Thúc đẩy tăng trưởng và bắt mồi.
  3. Giảm chỉ số pH trong đường ruột, ức chế sinh trưởng của khuẩn có hại.

Liều lượng và cách dùng:

  1.  Trộn cho ăn: 7-10mL/1kg thức ăn
  2.  Cũng có thể ủ với thức ăn : 1L sản phẩm + 6L nước và trộn đều với 10kg thức ăn, sau đó bỏ vào bao thức ăn ủ yếm khí 3 ngày, khi ngửi thấy mùi hương lên men là có thể cho ăn.