Thành phần chính:

  • Rhodopseudomonaspalustris (min) : 2,0×10^7 cfu/ml

Đặc điểm sản phẩm:

  1. Giảm NH , H S và các chất độc hại khác.
  2. Cân bằng tảo, khống chế tảo phát triển quá mức.
  3. Thông qua việc cạnh tranh sinh thái, khống chế vi khuẩn có hại sinh sôi.

Liều lượng và cách dùng:

Giai đoạn đầu mỗi tuần sử dụng một lần, dụng vào thể tích nước sử dụng 3-4 lít/1000m

Giai đoạn giữa và cuối vụ nuôi sử dụng mỗi ngày dựa vào lượng thức để tạt.

Thức ăn tôm 30kg/1 lít.

Thức ăn cá 50kg/1 lít.

Thời gian sử dụng:

Sử dụng vào 8-10h sáng giảm No2 , NH3 , H2S.

Khống chế tảo phát triển vào 6-7h chiều.

Cách dùng: tạt đều khắp ao hoặc trước quạt nước.

Kết quả sau khi sử dụng: