Tôi đã sử dụng sản phẩm Good Baci của công ty. Rất hiệu quả, tôm trong ao tôi nuôi sinh trưởng rất nhanh mà cũng không còn thấy hiện tượng bị nhiễm virus. Tôi nhất định sẽ chia sẻ cho bạn bè và người thân. Hy vọng công ty sẽ cho ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa.