Bắt đầu tìm hiểu và kinh doanh sản phẩm, chế phẩm sinh học của công ty từ đầu những năm 2018. Đến nay tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ bà con, các hộ nuôi. Mọi người quan tâm nhiều đến nỗi không nhập hàng kịp về để bán. Tôi hy vọng hợp tác lâu dài với công ty và sẽ tiếp tục là cầu nối giữa công ty và người tiêu dùng.