Thành phần chính:

  • Lactobacillusacidophilus (min) : 1.0×108 cfu/ml
  • Lactobacillus plantarum (min) : 1.0×108 cfu/ml

Đặc điểm sản phẩm:

  1. Nhanh chóng phân hủy thức ăn dư thừa.
  2. Ức chế tảo lam, tảo giáp sinh trưởng.
  3. Loại bỏ bọt trên mặt ao nuôi.
  4. Làm sạch nền đáy ao.

Liều lượng và cách dùng:

  1. Pha loãng sản phẩm này với nước và phun vào thức ăn hoặc tạt đều khắp ao nuôi.
  2. Liều lượng: 500ml/1000m , chất lượng nước xấu có thể tăng liều lượng sử dụng.
  3. Ương giống 1-2ml/1m^3 nước.

Kết quả sau khi sử dụng: