Thành phần chính:

Glutaraldehyde  20%

Đặc điểm sản phẩm:

  1. Phòng ngừa động vật thủy sản do vi khuẩn vibrio, vi khuẩn edwardsiella, aeromonas hydrophila.
  2. Đồng thời có tác dụng hiệu quả trong việc diệt trùng lông.

Liều lượng và cách dùng:

  1. Phòng bệnh: 80-100ml/1000m3nước, 7 ngày dùng 1 lần.
  2. Khử trùng: 100-150ml/1000m3 nước, cách 2-3 ngày dùng 01 lần, liên tục sử dụng 2~3 lần.