Thành phần chính:

  • Bacillus subtilis (min) : 1,0×108 cfu/g
  • Bacillus licheniformis (min) : 1,0×108 cfu/g
  • Protease
  • Lipase

Đặc điểm sản phẩm:

  1. Thúc đẩy sự phát triển của vi sinh vật và các loại tảo có lợi.
  2. Nhanh chóng phân giải chất hửu cơ dưới đáy ao.
  3. Ổn định chất lượng nước, thúc đẩy hình thành biofloc giải độc tăng oxy.

Liều lượng và cách dùng:

Liều dùng:

Trước khi thả giống, dựa theo thể tích nước sử dụng: 300-400g/1000m3.

Sử dụng 7-10 ngày sử dụng một lần tùy vào chất lượng nước ao trong quá trình nuôi, sử dụng 200-300g/1000m .

Cách dùng:

Trước khi sử dụng: Hòa tan sản phẩm với nước sạch và rỉ đường, để hoạt hóa 4-5 tiếng đồng hồ và sau đó tạt đều khắp ao (tỷ lệ: 500g sản phẩm + 5kg mật đường + 50 lít nước).

Thời gian sử dụng: trời nắng sáng 8-10h.

Kết quả sau khi sử dụng: