Thành phần chính:

  • Nitrobacter sp (min): 1.0×106cfu/kg

Đặc điểm sản phẩm:

  1. Trực tiếp hấp thụ NO2, NH3.
  2. Xử lý đáy, tạo môi trường sống tốt cho động vật thủy sản.
  3. Cân bằng tảo và khuẩn

Liều lượng và cách dùng:

  • Hòa tan sản phẩm với nước và tạt đều khắp ao.
  • Định kỳ 7~10 ngày sử dụng một lần với liều lượng 200-300g/1000m3 nước , mỗi túi sản phẩm dùng cho 2000-3000m3 nước.

Kết quả sau khi sử dụng: