Thành phần chính:

  • Bacillus subtilis (min):1,0 x 1012 cfu/kg
  • Bacillus licheniformis(min): 1,0 x 1012 cfu/kg
  • Bacillus coagulans (min): 1,0 x 1011 cfu/kg

Đặc điểm sản phẩm:

  1. Nhanh chóng làm sạch nước.
  2. Ít tiêu hao oxy.
  3. Ức chế tảo có hại và khuẩn vibrio.
  4. Thích hợp ao lót bạt nuôi mật độ cao.

Liều lượng và cách dùng:

Sử dụng vào buổi sáng trời nắng, sau khi mở bao bì bên ngoài, túi bên trong có thể trực tiếp đánh xuống nước mà không cần hoạt hóa.

  1. Định kỳ sử dụng:Định kỳ 7 ~ 10 ngày sử dụng một lần với liều lượng 50~100g /1000m³
  2. Chất lượng nước xấu:Vào giai đoạn đầu chất lượng nước xấu, hoặc xuất hiệncác loại tảo có hại như tảo mắt, tảo giáp, tảo lam v.v…, sử dụng 100-150g /1000m3có hiệu quả khống chế tảo.
  3. Sử dụng trong trại giống:Sử dụng 0.5-1.0g/ 1m³ nước (oxy hòa tan > 5mg/L), làm sạch nước và giảm số lần thay nước

Kết quả sau khi sử dụng: