PSB

2020-04-24T14:27:34+07:00Tháng Ba 5th, 2020|

Thành phần chính: Rhodopseudomonaspalustris (min) : 2,0x10^7 cfu/ml Đặc điểm sản phẩm: Giảm NH , H S và các chất độc hại khác. Cân [...]